Langar DateSponsor Family 
Sep 26 2021Sarabjit kaur ji deep honey Sarab am singh jo242
Oct 3 2021???? Still Available ???? 
Oct 10 2021Jaswinder Singh ji family 243
Oct 17 2021Harjit kaur ji and family 239
Oct 24 2021???? Still Available ???? 
Oct 31 2021???? Still Available ???? 
Nov 7 2021???? Still Available ???? 
Nov 14 2021???? Still Available ???? 
Nov 21 2021???? Still Available ???? 
Nov 28 2021???? Still Available ???? 
Dec 5 2021???? Still Available ???? 
Dec 12 2021???? Still Available ???? 
Dec 19 2021???? Still Available ???? 
Dec 26 2021???? Still Available ???? 
Dec 31 2021???? Still Available ????